Datu analīze un atskaites

Uzticiet datu apstrādi mums un aizmirstiet par to, ka kaut ko varat aizmirst!

Patiesībā diezgan patētisks virsraksts tādai pragmatiskai lietai kā statistisko datu apstrāde un analīze.

Statistika ir visu analīžu un prognožu pamats. Jo vairāk moduļu ir pieslēgti, jo vairāk iespējas ir uzkrāt dažādus datus, lai tos pēc tam varētu apstrādāt. 

Kāpēc ir vajadzīga statistika, datu analīze un prognoze?

Katra biznesa mērķis ir ne tikai pelnīt, bet arī attīstīties, jo tā ir vienīgā iespēja būt par konkurētspējīgu biznesu un iekarot vai atkarot tirgu. Tie, kas neattīsta savu uzņēmumu, nepalielina apgrozījumu un peļņu, atpaliek no tiem, kas to dara, un, rezultātā, nevis "stāv uz vietas", bet regresē.

Mēs esam izveidojuši vairākus rīkus, kas atvieglo analīzi, vizualizē un filtrē datus, kas ir uzkrāti laika gaitā. Dati tiek uzkrāti paši no sevis, ja Jūs tādu vai citādu iemeslu dēļ neesat izvēlējušies citu biznesa attīstības taktiku.

Piemēram, tāda triviāla lieta kā pakalpojumu apgrozījuma pārskats SYS7 sistēmā ļauj:

  1. redzēt apgrozījuma kopsavilkumu ar kontraģentiem dotā perioda ietvaros
  2. redzēt detalizētu apgrozījumu pa katru pavadzīmi/rēķinu ar katru no kontraģentiem
  3. grupēt apgrozījumus pa laika periodu
  4. salīdzināt apgrozījumus pa vairākiem laika periodiem un konstatēt pieaugumu/samazinājumu - gan procentuāli, gan naudas izteiksmē

Preču apgrozījuma pārskats vēl papildus pie pakalpojumu apgrozījuma pārskatā redzamajiem rādītājiem ļauj redzēt arī katras preces vidēji svērto cenu (lai aprēķinātu noliktavas atlikumu vērtību uz perioda beigām).

Ja Jūs izmantojat nozaru piesaisti pie uzņēmuma, Jums būs dota arī nozaru procentuālā īpatsvara atskaite pa visiem klientiem.

Lai analizētu debitorus/kreditorus, Jums pietiks ar rēķinu moduli, jo tajā ir integrētas visas nepieciešamās analīžu filtrācijas iespējas. Un, ja atceramies to, ka visus datus no rēķinu reģistra var eksportēt uz Excel failu, tad Jūsu finanšu direktoram vai mārketinga ekspertam neko citu vairs nevajadzēs.

Šeit ir uzrādīti tikai pamata moduļi, kas ir nepieciešami jebkuram uzņēmumam katru dienu. Mūsu datu apstrādes procesoru iespējas ir gandrīz neierobežotas, jo esam pieraduši strādāt ar lielajiem datu masīviem (Big Data).

Atskaišu modulis iet roku rokā ar dokumentu šablonu moduli, lai varētu izveidot acij tīkamus dokumentus, ja būs nepieciešamība tos izdrukāt. Par dokumentu apakšsistēmu lūdzam lasīt šeit.

Ja nepietiek ar skaitļiem, tabulām un citiem datiem, ja klientam jāparāda paveiktie darbi klienta teritorijā vai telpās, tam lieti noderēs mūsu objektu plānu apakšsistēma.