Klientu datu bāze

Gribētu teikt, ka klientu modulis ir vissvarīgākais, jo dati no klientu datu bāzes tiek izmantoti pilnīgi visā SYSā.

Tātad, galvenās klientu moduļa funkcijas:

 1. klientu katalogs (saraksts) ar meklēšanas/kārtošanas funkcijām
 2. klienta kartiņa, kur tiek parādīts (iekavās uzrādīts saistītais modulis):
  1. klienta pamatinformācija:
   1. nosaukums vai vārds,uzvārds
   2. reģistrācijas numuri vai personas kods
   3. kontaktinformācija
   4. adrese
   5. norēķinu rekvizīti
   6. e-pasta adreses
   7. www adreses
   8. ja klients ir klientu grupā, tad grupas nosaukums
  2. viss naudas apgrozījums ar klientu (rēķinu modulis)
  3. visas saistītās struktūrvienības (klientu DB)
  4. visas rēķina autoģeneratora rindas (autoģeneratora modulis)
  5. visi apmeklējumi klienta objektos, sakārtoti pēc datumiem (apmeklējumu modulis)
  6. visi dokumenti (dokumentu modulis)
 3. klienta profils, kur tiek vadīta visa saistītā informācija par klientu, piem:
  1. nosaukums
  2. rekvizīti
  3. reģistrācijas numuri
  4. bankas rekvizīti
  5. kontaktinformācija
  6. darbības nozare
  7. komentāri un speciāli iestatījumi
 4. Tiešais ceļš uz rēķinu moduli ar filtru par tekošo klientu
 5. Klienta galerijas, speciāla apakšsistēma, lai varētu ērtā veidā uzglabāt fotoattēlus un citus failus, kas varētu noderēt nākotnē saistībā ar šo klientu. Visas galerijas tiek grupētas pēc klienta struktūrvienībām, t.i. tās nejauksies savā starpā, ja ir vairākas struktūrvienības un galeriju ir daudz.

Klientu datu bāzi varētu saukt par sistēmas kodolu, jo visas sistēmas darbības tiek veiktas saistībā ar klientu (vai pat vairākiem), un darbs ar klientu, klienta paplašināto informāciju tiek veikts tieši šajā modulī.

Kā var redzēt no funkciju saraksta, klienta kartiņā var redzēt kopsavilkumu pa vienu klientu, piem. visu viena klienta vēsturisko finanšu apgrozījumu. Ja klients ir vairāku struktūrvienību objekts (piem., restorānu tīkls), visas struktūrvienības tiks sakārtotas lielā sarakstā, pie tam aktīvās struktūrvienības būs augstāk, un neaktīvās būs saraksta beigās. Izvēloties klienta kartiņu, vienmēr atvērsies galvenā struktūrvienība, ja tā ir iestatīta. Klienta kartiņā var redzēt visu pamatinformāciju. Finanšu apgrozījumu var apskatīt ne tikai ar domu "vai viņi maksā?", bet arī "kā viņi maksā?" - vai apmaksa ir bijusi iekavēta. Ja klients saņem regulārus pakalpojumus, turpat ieraudzīsiet pilnu sarakstu ar automātiski ģenerējamiem rēķiniem ar automātisko rēķinu saturu. Visi uz klientu attiecināmie dokumenti atradīsies citā laukā, bet ar nosaukumiem un tiešajām saitēm uz šo dokumentu. Ja jūsu uzņēmums sniedz pakalpojumus, kas tiek uzskaitīti atsevišķi, piem., pie klienta uz vietas, atsevišķā laukā tiks parādīti objekti ar kopsavilkumu pa mēnešiem par apmeklējuma reizēm, ar aktīvām saitēm uz apmeklējumu moduli uz doto objektu/gadu/mēnesi.

Klientu meklētājs - katalogs arī ir izveidots lietotāja ērtībai. Ja vēlaties redzēt visus klientus, spiediet zvaigzni "*" un viss saraksts iznāks ārā. Aplikācijas testā ar 29000 (divdesmit deviņu tūkstošu) klientu datu bāzi tā ielādējās trīs sekunžu laikā un viss strādāja ļoti veikli un bez aizķeršanās. Neticiet? Pārbaudiet!

Noslēgumā varētu teikt, ka klientu modulis ir neatsverams palīgs gan klientu menedžeriem, gan pārdevējiem, gan pakalpojumu piegādātājiem. Esam centušies ieviest CRM tik lielā mērā, cik tas būtu nepieciešams Latvijas reālajām vajadzībām, nevis vienkārši nokopēt gatavu risinājumu, nosaukt to skanīgā vārdā un mēģināt ieviest Latvijā, pat līdz galam nesaprotot, kā tas strādā un kam tas bija domāts.

Uzticiet savu uzņēmumu speciālistiem, kas strādā šajā biznesā kopš 2006. gada.

Kontaktforma ir zemāk.